अनभिज्ञ


याच गावात होते मी जेव्हा याच गावात
काय चालू आहे अजून हे मला माहीत नव्हतं
मी अनभिज्ञ होते
माझ्या वस्तीत घडत असलेल्या एका
घटनेपासून पूर्णत:
माझ्या इमारतीत घडले काही हे
समजले मला पोलीस आल्यावर
समोरच्या घराला आग लागली
समोरच्या घरात आत्महत्या झाली
समोरच्या घरातला कर्ता अपघातात मेला
समोरच्या घरातल्या बाळीवर बलात्कार झाला
समोरच्या घरातलं प्रेत बायकोने ओळखलं अंगठीवरून
की त्याचं मस्तक उडून गेलंय बॉम्बस्फोटात
सापडलं तीन दिवसांनी तेही एका विजेच्या खांबावर
समोरच्या घरातला नवरा आपटतोय बायकोचं डोकं भिंतीवर
समोरच्या घरातल्या मुलीला पहिली पाळी आलीय
आई घरात नसताना
समोरच्या घरातला फोन डेड झालाय
समोरच्या घरातली वीज कापलीय बिल न भरल्यानं
समोरच्या घरातल्या विधवेकडे आलाय तिचा यार
आणि तिची लेकरं बसलीयेत पायरीवर पेंगुळत
समोरच्या घरातल्या लोकांचं आडनावच
आठवत नाहीये मला
समोरच्या घरात किती माणसं राहतात हेही नाही
आठवत
समोरचं घर समोरचं आहे
की डावीकडचं की उजवीकडचं
की वरचं वा खालचं वा मागचं नाहीये आठवत
समोरचं घर माझंच असेल कदाचित कोण जाणे
कोणत्याही गावातलं राज्यातलं देशातलं
कोणत्याही भाषेतलं असेल समोरचं घर कदाचित माझंही
याच घरात आहे मी तेव्हा याच खोलीत
काय चालू आहे आत्ता हे मला माहीत नाही
इतक्या शेकडोहजारोलाखोकरोडो भितींचे पातळ पापुद्रे
आहेत इथं अनभिज्ञ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s